Forhåndsstemmegivning i distriktet

De to siste ukene før valget, er det anledning å avgi sin forhånddstemme også i distriktet. Måsøy kommune sender ut 2 valgfunksjonærer som vil reise rundt for å ta i mot forhåndsstemmer. Følgende tidsplan er satt opp:

 

Sted

Dato og tidspunkt

Lokale

Rolvsøy

Tirs. 01.09 kl. 12.00 – 14.00

Gunnarnes skole

Ingøy

Tirs. 01.09 kl. 17.00 – 19.00

Storstua til grendelaget

Snefjord

Tors. 03.09 kl. 11.00 – 13.00

Snefjord skole (inngang nede)

Måsøy

Tirs. 08.09 kl. 10.00 – 12.00

Måsøy skole

På valgdagen 14. september og søndag 13. september er det kun anledning å avgi stemme i Havøysund.
Valglokalet er Havøysund Samfunnshus.

Skjema