A A A
Måsøy kommune Lettskyet 0
Home/Tjenester/Politikk/Politisk organisering

Formannskapet

Lovhjemmel valget skjer i h.h.t.: 
Kommunelovens § 5-6

Saker som behandles i formannskapet:
Formannskapets arbeidsområdet fremgår av delegeringsreglementet, del III 3.1 til 3.4.

Formannskapet er også:

  • Økonomiutvalg 
  • Valgstyre
  • Administrasjonsutvalg + 2 tillitsvalgte
  • Kommunikasjonsutvalg

Funksjonstid:
Valgperioden 2019 - 2023

AP/H:

Representanter: Vararepresentanter:
1. Bernth U. Sjursen  1. Marlene Johansen
2. Stina Andersen 2. Rune Mathisen
3. Jan-Harald Lyder 3. Tor-Bjarne Stabell
  4. Serine Larsen
  5. Børre Stabell
   
SP:  
Representanter: Vararepresentanter:
1. Reidun Mortensen 1. Åge Flaten
2. Kenneth Johnsen 2. Mette Olsen
  3. Arnt-Helge Knutsen

 

Vedtatt i kommunestyremøte 10.10.19, sak 4219
 

E-mail this Print this

Skjema