Formannskapsmøte 1. desember 2020

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 1. desember 2020 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantine.

Sakspapirene kan du lese her http://www.masoy.kommune.no/sakspapirer-og-moeteprotokoller-for-formannskapet.101713-15409.html

Skjema