Formannskapsmøte 12. mars 2019

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 12. mars 2019 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset - ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema