Formannskapsmøte 13. mars 2018

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 13. mars 2018 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema