Formannskapsmøte 14. februar 2019

Måsøy formannskap har møte torsdag 14. februar 2019 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset - ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema