Formannskapsmøte 14. mai 2019

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 14. mai 2019 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Saklisten kan du se her

Skjema