Formannskapsmøte 14. september 2021

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 14. september 2021 kl. 09.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantine. 

Sakspapirene kan du lese her 

Skjema