Formannskapsmøte 15. juni 2021

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 15. juni 2021 kl. 09.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantina. 

Sakspapirene kan du lese her 

Skjema