Formannskapsmøte 17. mars 2020

Formannskapet i Måsøy har møte 17. mars 2020 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom ved kantina.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema