Formannskapsmøte 20. november 2018

Måsøy formannskap har møte tirsdag 20. november kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema