Formannskapsmøte 21. november 2017

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 21. november 2017 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset- ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema