Formannskapsmøte 24. januar 2019

Formannskapet i Måsøy har møte 24. januar 2019 kl. 10.00

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema