Formannskapsmøte 25.02.21

Formannskapet i Måsøy avholder et ekstraordinært møte torsdag 25. februar kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantina.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema