Formannskapsmøte 25. august 2020 kl. 09.00

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 25. august 2020 kl. 09.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom ved kantina.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema