Formannskapsmøte 25. september 2018

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 25. september 2018 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema