Formannskapsmøte 26. januar 2021

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 26. januar 2021 kl. 09.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantine.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema