Formannskapsmøte 27. april 2021

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 27. april 2021 kl. 09.00.

Møtet avholdes på møterom kantina rådhuset.

Sakspapirene kan leses her

Skjema