Formannskapsmøte 27. oktober 2020

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 27. oktober 2020 kl. 09.00.

Møtet avholdes på rådhuset, møterom kantine.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema