Formannskapsmøte 28.04.20

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 28. april 2020 kl. 10.00.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema