Formannskapsmøte 4. februar 2020

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 4. februar 2020 kl. 10.00

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema