Formannskapsmøte 4. juni 2019

Måsøy formannskap har møte tirsdag 4. juni 2019 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset - ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema