Formannskapsmøte 5. juni 2018

Formannskapet i Måsøy har møte tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00.

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema