Havneplan 2019 - 2023

Forslag til Havneplan 2019 - 2023 - Høring

Havøysund havnevesen Måsøy KF nedsatte i januar 2018 en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til ny havneplan for 2019 – 2023.  Arbeidsgruppen har nå lagt fram sitt forslag. 

Forslaget: «Havna som samfunnsultviker» Havneplan 2019-2023 sendes  ut på høring. Høringsfristen settes til onsdag 19. september 2018.

Havnestyret vil deretter gi en behandling av planen med høringssvar før den sendes til kommunestyret for sluttbehandling.

Havneplanen sendes ut elektronisk og vil i tillegg bli lagt ut til offentlig høring på hjemmesiden til Måsøy kommune og Måsøy i Vekst. I tillegg vil den bli lagt ut på butikker i Havøysund, Gunnarnes, Ingøy og Måsøy.

«Havna som samfunnsutvikler» Havneplan 2019 – 2023

Høringssvar sendes på e-post til arvi.mat@infranord.no eller pr post til Arvid Mathisen, Ringveien 9 A 9690 Havøysund.

Skjema