Måsøy logo_145x177[1]

Forslag til medlemmer av Domstolutvalgene - offentlig gjennomsyn

Forslag på meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, tingretten og jordskifterett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 legges ut til alminnelig ettersyn.

Måsøy formannskap behandlet saken i møte 07.06.16, sak 36/16, hvor det ble fattet følgende vedtak:
Formannskapet foreslår overfor kommunestyret kandidater i flg. vedlagte liste som legges ut til ettersyn slik at personer som ønsker fritak gis myndighet for det innen 15. juni 2016.

Foreslåtte medlemmer er:

15 menn og 15 kvinner til tingretten:
Anne Amundsen
Roy Arne Andersen
Hanne Grete Einarsen
Anne Giæver
Rune Hansen
Siss Heidi Hansen
Ragnhild Olaisen
Thor-Even Henriksen
Åsmund Høie
Linda Kristensen Jensen
Robin Jensen
Ernst Seppola
Espen Johansen
Logen Karthigesan
Merethe Stabell Karthigesan
Kristin Kaspersen
Monica Klausen
Arnstein Larsen
Geir Håkon Leite
Jan Hermann Lyder
Bjørn Mikkelsen
Bente Bjørnå Nilsen
Gerhard Christen Olsen
Kari-Anne Rødbergsen
Linda Kristin Solheim
Evy Ann Bertelsen Stabell
Lillian Johnsen
Bjørn Harald Olsen
Gudrun Louise Pettersen
Jan Robert Nergård

2 personer til lagmannsretten:

Svein Larsen
Randi Johansen

2 personer til jordskifteretten:

Freddy Sjursen
Gunn Kari Stabell

Skjønnsrett:

Robin Jørgensen

Forslag på medlemmer skal legges ut til alminnelig ettersyn
Frist for å komme med innvendinger fra kandidater er 15. juni 2016.


Søknad om fritak sendes:

Måsøy kommune
Torget 1
96960 Havøysund
e-post: postmottak@masoy.kommune.no

Merk søknad: Domstolutvalgene – sak 16/181


Kommunestyret foretar de endelige valgene i møte 16. juni 2016.

 

Skjema