Frigjøringsdagen[1]

Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.

På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet og vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

8. mai har vært markert som Norges Frigjøringsdag i alle år etter 1945, men har de senere årene også fått status som Nasjonal Veterandag.

Det gir samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen, og til å markere verdiene vi som nasjon forsvarer. Dagens veteraner har gjort tjeneste på vegne av oss alle, og det er samfunnets plikt og ansvar å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener. Den årlige markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai er en viktig, synlig markering av denne støtten.

Vi finner veteraner i de fleste kommuner i Norge, og det har blitt tradisjon for å bruke 8. mai også som en dag hvor vi markerer den betydningsfulle innsatsen til de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge. Dagens veteraner kjemper for verdiene som vårt demokratiske samfunn er tuftet på, og som norske kvinner og menn sloss for under andre verdenskrig.

Lokalt markeres dagen med blomster og kake på institusjoner, og våre veteraner vil legge ned blomster ved minnebautaen ved kirken.

Bruk dagen til å glede deg over et fritt og demokratisk Norge.

«De kjempet, de falt – De gav oss alt»

Vi oppfordrer alle til å heise flagget som en synlig markering av dagen.

 

Fred R. Johansen                                                              Bernth Sjursen
Kommunedirektør                                                              Ordfører

 

Skjema