vann

Friskmelding av vannverket ved Gunnarnes Skole

Måsøy kommune v/Teknisk etat opplyser at vannet ved Gunnarnes vannverk nå er friskmeldt. 

Det er foretatt 3 kontrollprøver av vannet. Disse prøvene viser ingen funn av skadelige bakterier, og vannet kan fra og med i dag benyttes som normalt, uten forutgående koking.

Skjema