Dugnad

Frivillig innsats i Koronasituasjon - Vil du bidra?

Vil du bidra som frivillig med oppgaver i forbindelse med Korronavirussituasjon? 

Måsøy kommune har behov for frivillige tilvakthold på kontrollposten ved Fylkesvei 889 (Kongeplassen).

Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor oppfordrer vi til en felles dugnad for å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.

Ønsker du å hjelpe? Ta i så fall kontakt med Isabelle M Pedersen v/Servicetorget på tlf 47 60 78 75

Skjema