Fysioterapaut

Fysioterapitjenesten er stengt

Det vil ikke være fysioterapi tilbud i Havøysund i perioden november/desember 2020.

Frisklivstrening på kveldstid vil ikke bli berørt av dette.

Skjema