Gaupe

Gaupe(r) i Havøysund?

Kommunen har fått melding om observasjon av 2 gauper i Lomvannsveien i Havøysund.

Leder for viltnemda i kommunen har vært i kontakt med Statens naturoppsyn, som sier at det er veldig lite sannsynlig at det er gauper som er observert.

Bakgrunnen for dette er at det i Norge i 2019 ble registrert 55 familier, med tilsammen 323 dyr i hele landet. 

For at Statens naturoppsyn skal ta turen hit, må observasjoner dokumenteres med video eller bilder. Kommunens viltnemd har ikke myndighet til jakt på, eller avliving av dyret/dyrene.

Bilder/film kan sendes på mail til servicetorget@masoy.kommune.no

Skjema