Koronavirus informasjon

Gjeldene formannskapets vedtak - Lokale tiltak for å begrense Covid-19

Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, samt med henvisning til kommunestyrevedtak i sak 7/20 punkt 2, forlenger formannskapet gjeldende smitteverntiltak fram til 14. april 2020.

Skjema