Koronavirus informasjon

Gjeldene kommunestyre vedtak vedr Covid-19

Med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 opprettholder/justerer kommunestyre i dag tidligere kommunestyrevedtak av 13.03.20, samt smittevernlegens tidligere hastevedtak i forbindelse med Covid-19 sitasjonen.
 

Skjema