P1010141_109x145

"Gjør en forskjell"

Hver høst kjøres det kampanjer i regi av Manifest mot mobbing. Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Partnerskapet består av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Høsten 2015 het kampanjen "Gjør en forskjell". 

I den forbindelse hadde Havøysund skole sin årlige trivselsuke der vi hadde fokus på trivsel, trygghet og sosial kompetanse.


  1 / 7 
 
 
 


 

 

Et av tiltakene på Havøysund skole var at alle elever og voksne i skolemiljøet malte en puslespillbrikke hver. Disse puslespillbrikkene er nå satt sammen til et stort bilde som vi har hengt opp i trappeoppgangen opp mot kontorene og lærerrommet på skolen. Puslespillet er som sagt laget av alle på skolen, og skal symbolisere at vi alle hører sammen og er en del av et stort fellesskap. For å få akkurat dette fine bildet er vi avhengige av at alle brikkene er med. Hvis noen brikker ikke var med,  så ville det ikke blitt DETTE puslespillet. Det ville manglet noe viktig. Det vil si at hver og en av oss som er på skolen betyr noe. Vi gjør en forskjell.

I tillegg henger det utstillt flere bilder som elever på skolen har laget i trappen opp til kontorene.

Vi syns dette ble et vakkert kunstverk med like vakker symbolikk. Har DU lyst til å stikke innom skolen og se det med egne øyne så er du hjertelig velkommen!

 

 

 

 

Skjema