container3

Glass og metall container plassert i sentrum av Havøysund.

Det er plassert ut glass og metall container i sentrum av Havøysund. 

Container er plassert nedenfor Rådhuset/Kroa.

container1.jpg

container2.jpg

container3.jpg

 

Skjema