valg_banner_198x123px

Godkjente valglister

Valgstyret i Måsøy hadde møte 30. mai 2023, og godkjente da 5 valglister i forbindelse med høstens kommunestyrevalg. 

De godkjente valglistene er: Arbeiderpartiet, Bygdelista i Måsøy, Høyre, Senterpartiet og Fellesliste SV / RØDT.

Når listeforslagene er godkjent skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn, jfr. valglovens § 6-7.
Valglistene blir lagt ut på kommunens hjemmeside, biblioteket og rådhuset - servicetorget. 

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023: 

Arbeiderpartiet 

Bygdelista i Måsøy 

Høyre

Senterpartiet

Fellesliste SV / RØDT

I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Eventuell klage sendes: 
Valgstyret i Måsøy
Torget 1
9690 Havøysund
e-post: postmottak@masoy.kommune.no

 

Skjema