bilde ordfører_145x193

GODT NYTT ÅR.

Godt å være tilbake etter halvannen måneds sykefravær. Godt å kunne ønske dere alle et riktig godt nytt år. Jeg har fått mange, mange hilsninger i den tiden jeg har vært fraværende, og jeg benytter anledningen til å takke dere alle for varme tanker. Dere skal vite at jeg har satt stor pris på det. Nå er jeg igjen klar til å fortsette min gjerning, og håper selvsagt at det ikke skal komme flere helsemessige belastninger i tiden som kommer.

Vi er allerede godt i gang med det nye året og julen og julestasen er pakket vekk for denne gang. Julegrana, som står rotfast ved Daltun/Bekketun, ble for første gang denne julen lyssatt etter at Mental Helse og Repvåg Kraftlag har sponset lys og utekontakt. Et kjempeflott tiltak som vi er meget takknemlig for.

Siden sist har kommunestyre avholdt 2 møter (i november og desember) hvor kursen for 2016 er lagt. (Rart forresten ikke å ha vært med på prosessen denne gang.)Jeg tror det er riktig av meg allerede nå å gjøre oppmerksom på at dette kan bli et år med store utfordringer, og da spesielt på den økonomiske siden. Dette har da også kommunestyret tatt til orde for samtidig som de har nedsatt en prosjektgruppe som skal se på omstilling i kommunen. Kommunestyret har også satt av midler til vedlikehold/asfaltering av kommunale veier, renovering av bassenget og vedlikehold av boliger.

Man kan til tider bli frustrert over journalistiske fremstillinger i Finnmark Dagblad samtidig som en lurer på om avisas medarbeider legger arbeid i research. 30. desember står det å lese med store bokstaver «Fruktpengene tilbake på lønna - og vel så det», med hentydning til at vår ordfører har fått ei formidabel lønnsøkning. Dette medfører ikke riktighet. Kommunestyret vedtok i budsjettsammenheng at ordførergodtgjørelsen skal tilsvare 80% av en stortingsrepresentants lønn. Dette utgjør kr. 708.392 kroner i året og er av de laveste ordførergodtgjørelsene i fylket og er heller en nedgang i forhold til året før. (Jeg kunne jo vært fristet til å ha følgende overskrift på ordførerens hjørne denne gang: FINNMARK DAGBLAD SPRER LØGNAKTIGE PÅSTANDER OM ORDFØRERGODTGJØRELSEN, men vil selvsagt avstå fra det.)

Joda, avisa har beklaget dette med en liten notis i avisa dagen etterpå etter at jeg tok kontakt. Men beklagelsen sto ikke med store bokstaver! For ordens skyld; avisa klarte også å gi feil opplysning om rådmannens lønn. Rådmannens lønn er kr. 850.000 og ikke 882.087 slik det fremkommer av avisartikkelen.

Sist torsdag var vi samlet på Skaidi til informasjon og diskusjoner omkring kommunereformen sammen med våre nabokommuner i vest. Kommunereformen går i korte trekk ut på at alle kommuner i landet innen 1. juli d.å. skal ha gjort et vedtak på hvorvidt den enkelte kommune skal bestå slik som i dag, eller slå seg sammen med andre for å tilfredsstille de krav myndighetene setter til en framtidig kommunestruktur. Hos oss er arbeidet godt i gang, og vi vil selvsagt komme med løpende informasjon etterhvert som prosessen skrider frem. I løpet av våren vil det bl.a. bli avholdt nytt folkemøte.

Som et lite paradoks til arbeidet med kommunereformen kan jeg jo nevne at Måsøy kommune ble utskilt som egen kommune fra Hammerfest i 1839. Vår første ordfører var Hans J.S.Ulich. I år er det 175 år siden.  Skal vi finne en måte å feire dette på?

Det har vært mange klager i forbindelse med de nye buss- og båtruter som ble innført fra 1. januar, samt vintervedlikehold av Fv 889.  I denne forbindelse vil det bli avholdt et folkemøte i nær fremtid – sannsynligvis den 26. januar – hvor det bl.a. blir deltakelse fra Samferdselsavdelingen på fylket og Vegvesenet. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på kommunens hjemmesider når dette er endelig fastslått, men hold gjerne av datoen allerede nå.

Rådmannen har sagt opp sin stilling og kommer til å fratre i løpet av første halvdel av mars. Dette synes jeg er trist, men vi er allerede i gang med å finne hennes etterfølger.

Det er snø i luften. Kanskje det blir skiføre til helgen. Hadde vært gøy, ikke sant?

God helg.

Hilsen Gudleif

Skjema