Childs are playing with play clay in classroom.

Gratis barnehage og SFO

Kommunestyret vedtok i møte 22.12.22 å innføre gratis barnehage og SFO i Måsøy kommune.

Dette gjeldende fra 01.01.2023

Skjema