Bauta 8

Gratulerer med frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020

Om morgenen den 9. april 1940, våknet det norske folk opp til at Norge var i krig. Til en ondskap som vi i dag knapt kan fatte – og som skulle vare i fem lange år. Spesielt hardt gikk det utover befolkningen i nord. Nedbrenningen og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms påførte dem enorme lidelser. Større enn noe annet sted i Norge.

Måsøy kommune har som tradisjon å markere frigjørings- og veterandagen 8. mai, og uttrykke anerkjennelse, respekt og takknemlighet overfor veteraner som har vist mot og motstand, og som har bidratt til å sikre frihet og menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt.
Av hensyn til smittevern er den tradisjonelle frigjørings- og veteranmarkeringen i år avlyst.
(Foto: Måsøy kommune, 8. mai 2008, første gangen det ble lagt ned krans ved minnebautaen)

«Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt.»
På frigjøringsdagen skulle vi markere friheten, og hedre veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner, i år 75 år etter at vi igjen fikk vår frihet tilbake.

Vi skulle feire freden, takke de som kjempet, og minnes de som ble revet bort av krigens grusomheter.
Vi ville vise vår takknemlighet til våre egne og allierte soldater, sjøfolkene, motstandsgruppene og enkeltmenneskene.

At et korona-virus skulle sette en stopper for årets jubileumsmarkering var det vel ingen som hadde sett for seg. I stedet blir det en stille markering med denne hilsenen fra ordføreren på nett, og blomster og kake på institusjoner.

Dere er alle våre helter, og vi vil alltid huske deres innsats.
De som fortsatt er blant oss er en viktig påminnelse om at krigen fortsatt er vår nære historie.

Vi som er født i Norge etter krigen har fått vokse opp i frihet.
Med demokrati, toleranse og menneskeverd.
Det gjorde ikke mine besteforeldre og oldeforeldre som opplevde krigen.

Og det gjør ikke våre veteraner som har sett vold og lidelse i operasjoner ute.
I dag hedrer vi også alle dem, som med det norske flagget på uniformen, har gjort en innsats for landet og friheten.
Siden krigen og fram til i dag har tusenvis av norske kvinner og menn tjenestegjort i utlandet, i krig og konfliktområder
Dere har alle min dypeste respekt og takknemlighet.


Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema