helsearbeider

Har du tid til overs, og kunne tenke deg å bidra med noe i helsevesenet?

Hjemmetjenesten søker etter reisevante voksne (må være over 18 år) som kan tenke seg å være reisefølge. Jobben består i å være følge til og fra sykehus og andre behandlingssteder. Reisen foregår som regel med drosje og er oftest dagsturer.

Lønn etter gjeldende tariffer.            

Om dette er noe du kan tenke deg, ta kontakt med: Hjemmetjenesten eller Leder for Hjemmetjenesten Arnstein Larsen 78 42 41 42/47 61 11 86

Skjema