vindmøller 6

Havøygavlen Vindkraftverk - Pressemelding

NORD-NORSK SAMARBEID GIR NY VINDPARK PÅ HAVØYGAVLEN
Finnmark Kraft AS har sammen med sine eiere inngått et partnerskap om å bygge og drifte verdens nordligste vindpark i Havøysund. Havøygavlen vindpark skal re-etableres, og nye turbiner skal installeres.

Les hele pressemeldingen her

Invitasjon

vindmøller 4.jpg

vindmøller 7.jpg

vindmøller 9.jpg

Skjema