hjertestarter

Havøysund IL har kjøpt hjertestartere

Tirsdag 26.03 overrekte North Aid 2 hjertestartere til Havøysund idrettslag.

Havøysund IL har kjøpt 2 hjertestartere hvor den ene skal henge permanent i Polarhallen og den andre i svømmehallen. På sommeren så blir den i svømmehallen flyttet ned på fotballbanen. På denne måten så sikrer man seg at det er en hjertestarter de stedene det er mest mennesker under forskjellige arrangement. Det er også gjort en avtale om hjertestarterkurs til ledelsen og trenere i idrettslaget.

Under overrekkelsen var det ungdom fra Havøysund IL innebandy, leder i idrettslaget Marte Stabell, nestleder Isabelle M Pedersen, styremedlem Hanne Mathisen, styremedlem Kevin Samuelsen og Morgan René Andresen fra North Aid. Bak kameraet står Isabelle Mathisen Pedersen som har vært kontaktperson i denne prosessen. Et enormt initiativ startet av Havøysund idrettslag.

Håper aldri hjertestarterne blir brukt men godt at de er på steder med til tider mange mennesker.

Skjema