back to school

Havøysund skole - Ønsker velkommen til skolestart

Mandag 22. AUGUST 2016. 1.- 10.klasse møter kl 09.00 på Samfunnssalen. 

Foreldre/foresatte ønskes velkommen. Vanlig skoledag. Skolefritidsordningen er åpen fra skoleslutt til kl. 16.00 Vel møtt!

Skjema