feilparkering

Henstilling til trafikanter fra Måsøy kommune

Måsøy kommune og politiet har i den siste tiden fått flere henvendelser om feilparkerte biler på fortau og på veier i Havøysund, Måsøy kommune henstiller trafikantene til å overholde trafikkreglene og skilting. Dette gjør det enklere for brøytemannskapene og komme frem i gatene og få ryddet bort snø, politiet vil prioritere bøtlegging framover.

Skjema