skatt[1]_145x95

Henvendelser angående skatt

Skatteoppkrever i Måsøy er plassert i Alta, og alle henvendelser angående skatt skal gå dit.

Eva Mikkelsen kan kontaktes slik:

Skjema