valg_banner_198x123px

Her kan du stemme

Mandag 13. september er det Stortingsvalg og sametingsvalg.

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget. For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2021.

Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. 
----
Dersom du er syk eller er i karantene eller isolasjon så kan du ikke møte opp i et valglokale. Da må du ta kontakt med kommunen for å få avgitt stemme, innen kl. 10.00 på valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste i alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

For informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no/valg

Her kan du stemme:
Mandag 13. september 2021:
Valgkrets 01 Måsøy kommune 
Stemmested: Havøysund samfunnshus fra kl. 10.00 - 19.00

Måsøy kommune, tlf. 784 24000

Skjema