sammen for vannet

Høring av planprogram og hovedutfordringer for Finnmark vannregion med vannområder

Si din mening om vannet vårt . Hvordan står det til med vannet der du bor, og hvordan kan vi ta bedre vare på det? Nå kan alle som vil komme med innspill om hvordan vannet bør forvaltes.

 

Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i planperiode 2016-2021, der gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022-2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer.

For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill på høringsdokumentene.

  Innspill til høringsdokumentene sendes skriftlig til Finnmark fylkeskommunes e-post: postmottak@ffk.no .

 

Innspill kan også sendes per post:

Finnmark fylkeskommune

Postboks 701

9815 Vadsø

 

Hvis det er spørsmål til planprogram og hovedutfordringer med vedlegg, eller til planprosessen for øvrig, ta kontakt med Mikkel Slaaen Kvernstuen tlf: 78963206 / e-post: mikkel.slaaen.kvernstuen@ffk.no) eller vannområdekoordinator Julianne Netteland (tlf: 48504633 / e-post: julianne.netteland@porsanger.kommune.no )

 

Frist for høringsinnspill er 30.juni 2019.

 

Høringsdokumentene, samt mer informasjon om høringsprosessen, kan du finne her: http://www.vannportalen.no/vannregioner/finnmark/aktuelt/2019/horing-planprogram-og-hovedutfordringer-2022-2027/?id=80139

 

Høringsdokumentet kan du lese her: 

Hovedutfordringer i vannområdet Måsøy og Magerøya

Hovedutfordringer Finnmark vannregion

 

Skjema