hurtigbåt_145x102

Høring - Evaluering av kollektivtilbudet 2016

Fylkeskommunen iverksatte 1. januar 2016 nye kontrakter for kollektivtransport. Disse skal evalueres i august måned, og eventuelle justeringer iverksettes fra 01.01.2017. Kommunene inviteres til å komme med innspill til kollektivtilbudet i egen kommune, og det er kommunene som er fylkeskommunens høringsinstans.

Kommunen har svarfrist til 1. august.

Den 3. juni ble det sendt ut brev til bygdelag, næringslivet og ekspeditører i Måsøy kommune hvor de inviteres til å delta i høringen og komme med innspill.
Dette kan selvsagt alle innbyggere i kommunen også gjøre.

Måsøy kommune samordner evt. innspill på båt/bussruter som gjelder Måsøy kommune, og sender disse videre til fylkeskommunen.

Innspill på kollektivtilbudet i Måsøy kommune sendes direkte til ordfører på e-post: ord@masoy.kommune.no innen 20. juli 2016
 

 


 

Skjema