kart[1]

Høring-forskrift om skyte-og øvingsfelt i sjø

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø.

Forsvarets skyte- og øvingsfelt er sentrale for Forsvarets operative virksomhet, og dermed også for den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringsevnen. Forskriften definerer skyte- og øvingsfeltene som forbudsområder og det vil som hovedregel medføre at ferdsel, aktivitet og etablering av faste eller midlertidige installasjoner er forbudt i feltene. Det foreslås imidlertid en rekke unntak fra forbudet, blant annet for aktivitet i feltene når Forsvaret ikke avholder skyteøvelser.

Forslaget innebærer også tilpasninger av den eksisterende skytefeltstrukturen i den hensikt å avverge konflikter med blant annet energiproduksjon fra havvind og petroleumsvirksomhet.

Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø - regjeringen.no

I Måsøy kommune er det blant annet foreslått to skytefelt: Ingøy I og Ingøy II. Dette berører store deler av Ingøy og sjøområdet rundt, 

 7P Po 2j 7WUgAAAAAElFTkSuQmCC

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Frist for å sende inn høringssvar direkte til Forsvarsdepartementet er 13.12.2021.

Frist for å sende inn høringssvar til Måsøy kommune er 3. desember 2021.

Skjema