Kristianneset

Høring - Søknad om ny lokalitet - Kristianneset - Måsøy kommune

Cermaq Norway AS , org.nr. 961922976 har søkt om ny lokalitet «Kristianneset» 5670 MTB i Ryggefjord i Måsøy kommune.

Lokaliteten ligger innenfor område avsatt til flerbruk i kommuneplanens arealdel.

Søker: Cermaq Norway AS, Gjærbakknes, 8286 Nordfold.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Måsøy kommune, Servicetorget på Rådhuset i Havøysund.

Les hele søknaden her

Skjema