vaksine_145x104

HPV- vaksinen til kvinner født i 1991 og oppover

Fra og med  10. Januar 2017, og hver Tirsdag klokken 08.00- 11.30 fremover, er det satt opp dropp inn eller timebestilling for Hpv-vaksiner til kvinner født i 1991 og oppover.

Dette er et gratis tilbud som vil lukkes 30. Juni 2019, innen den datoen må alle tre dosene av vaksinen være tatt. Om du vil ha vaksinen er det altså lurt å komme i gang med vaksinering som består av 3. doser i en seks måneders periode.

Mobilnummer til helsestasjonen er 90839659

 

Skjema